LED TL's voor agrarische - en industrie toepassingen.

Led TL’s voor natte en vuile omgevingen


Valk-Agro LED TL’s (Agro's)


Eigen ontwikkelde en geproduceerde LED TL’s voor gebruik in natte en vuile ruimtes zoals:
- Agrarisch (varkens - & kippehokken, koeieschuren)
- Industrie (natte, vuile en smerige ruimtes)

Varkenshouderij

Koeien / Mestkalveren

Website door Buro TARGET